Menu
 • Menu

  Czym jest biogazownia?

  Biogazownia to nic innego jak zespół urządzeń, które służą do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, a ponadto ekologiczny nawóz i biogaz. Uzyskane w ten sposób nośniki można następnie wykorzystywać w różny sposób.

  biogazownia

  Jak działa biogazownia?

  Biogazownia składa się z szeregu różnego rodzaju urządzeń. Chodzi tutaj o układ podawania biomasy, komorę fermentacyjną, zbiornik magazynowy, do którego trafia przefermentowany substrat, zbiornik biogazu, a także agregat prądotwórczy lub agregat kogeneracyjny. Jak zatem widać instalacja ta zajmuje sporo miejsca.

  Znajdujące się w substratach substancje organiczne ulegają rozkładowi. Dzieje się to za sprawą bakterii metanowych. Sama fermentacja metanowa jest z kolei procesem złożonym i składa się z kilku etapów.

  Pierwsza z faz polega na hydrolizie. Ma ona na celu doprowadzenie do rozpadu polimerów do postaci znacznie prostszych związków organicznych. Drugim etapem jest natomiast acidogeneza. W jej wyniku dochodzi do powstania z produktów hydrolizy kwasów karboksylowych. Trzecia faza to acetogeneza, w ramach której otrzymywany jest octan sodu. Ostatni etap to metanogeneza, która trwa najdłużej – kilkadziesiąt, a nawet kilkaset godzin. Jej efektem jest uzyskanie metanu. To właśnie on stanowi nawet 85% mieszaniny, jaką jest biogaz.

  Jakie substraty mogą zostać wykorzystane do produkcji biogazu? Otóż okazuje się, że wachlarz możliwości jest niezwykle szeroki. W biogazowni można bowiem wykorzystać na przykład wszelkiego rodzaju zboża, trawy, rozmaite odpady, obornik, rośliny bulwiaste, czy też kiszonki. Wiele osób decyduje się na tak zwaną kofermentację, czyli mieszanie składników.

  Biogaz i oczyszczalnie ścieków

  Biogaz często produkowany jest w oczyszczalniach ścieków. Rozwiązanie to ma dwie zasadnicze zalety. Po pierwsze, uzyskany w ten sposób biogaz jest wykorzystywany do zasilania oczyszczalni ścieków, co sprawia, że energia jest zdecydowanie tańsza. Po drugie, biogazownia umożliwia również wykorzystanie osadów ściekowych, jakie powstają podczas pracy oczyszczalni.

  Biogaz i składowiska odpadów

  Biogaz w naturalny sposób powstaje na każdym składowisku odpadów. Ze względu na możliwość jego wybuchu powstaje konieczność odgazowania. Istnieją dwie metody wykonywania tej operacji. Pierwsza z nich polega na odgazowaniu biernym, czyli wykonania odwiertów głębokich na całą grubość bryły wysypiska, a następnie włożeniu w nie rur perforowanych, które pozwalają na przemieszczanie się gazu do wnętrza rury. To jednak nie wszystko, albowiem rury te są zabudowywane pochodniami spalającymi biogaz, który wydobywa się pod własnym ciśnieniem. Swego rodzaju problemem jest fakt, iż biogaz ulega spaleniu, przez co nie można go wykorzystać. Natomiast drugi sposób to odgazowanie aktywne, które polega na przygotowaniu analogicznych instalacji wzbogaconych o moduł ssąco-regulacyjno-pompujący. Dzięki temu rozwiązaniu powstaje możliwość wykorzystania biogazu.

  Biogazownie rolnicze

  Coraz więcej rolników decyduje się na zbudowanie przydomowej biogazowni. Wynika to z pragnienia zagospodarowania odpadów powstających w trakcie produkcji roślinnej lub zwierzęcej w celu obniżenia kosztów prowadzenia działalności rolniczej. Co więcej, jest to rozwiązanie niezwykle ekologiczne, albowiem działalność rolnicza powoduje emisję dużych ilości metanu do atmosfery. W ten sposób problem ten zostaje znacznie ograniczony.

  Paweł Stasiuk

  Udostępnij

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *