Menu
 • Menu

  Czym wyróżnia się wodór odnawialny?

  Interesujesz się rewolucją wodorową, która krok po kroku zachodzi na naszych oczach? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat wodoru odnawialnego? Czym się on cechuje? Jak powstaje i jakie ma parametry? Dowiedz się także o planach dotyczących produkcji wodoru, które zostały przedstawione w „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030”.

  wodór odnawialny

  Jak powstaje wodór odnawialny?

  Produkcja na tej płaszczyźnie odbywa się m.in. na bazie elektrolizy wody. Aby powstał wodór odnawialny, konieczne jest zastosowanie odpowiedniego elektrolizera, który będzie zasilany energią elektryczną (pochodzącą z odnawialnych źródeł energii).

  Ewentualnie może być tutaj zastosowany (do produkcji wodoru odnawialnego) proces reformingu biogazu lub biometanu albo biochemiczne przekształcanie biomasy (jeśli zostaną spełnione wymogi odnoszące się do zrównoważonego rozwoju; zostały one szczegółowo opisane w „Strategii w zakresie wodoru na rzecz Europy neutralnej dla klimatu”).

  Wodór odnawialny a niska emisja dwutlenku węgla

  Bez wątpienia ten rodzaj wodoru jest pożądany pod kątem produkcji. Wszystko dlatego, że w czasie przeprowadzania tego kilkuetapowego zadania są generowane relatywnie małe ilości szkodliwych substancji.

  Okazuje się, że przy produkcji wodoru odnawialnego emisja dwutlenku węgla utrzymuje się na stosunkowo niskim poziomie, bo poniżej 1 kg CO2 eq/kg H2. A to nie koniec zalet. Eksperci zwracają uwagę na to, że w przypadku stosowania tej technologii można uzyskiwać naprawdę bardzo czysty gaz (co ciekawe, na poziomie nawet 99,999%).

  Co jest konieczne, aby produkcja wodoru z elektrolizy stała się konkurencyjna?

  Na ten moment taka produkcja wodoru odnawialnego jest jeszcze relatywnie rzadko stosowana w praktyce. Warto dodać, że w 2020 roku, na terenie Unii Europejskiej, działało w sumie 300 elektrolizerów, które odpowiadały jedynie za mniej niż 4% całkowitej produkcji tego cennego pierwiastka. W przyszłości ma się to jednak zmienić. W tym celu zostały opracowane już konkretne projekty i krok po kroku są one wcielane w życie.

  Na pewno bardzo ważne jest to, aby uzyskać dostęp do relatywnie taniej energii elektrycznej. Według ekspertów, powinna ona kosztować od 10 do maksymalnie 20 euro (za 1 MWh). Właśnie wtedy produkcja wodoru odnawialnego – na bazie elektrolizy wody – stanie się konkurencyjna w aspekcie finansowym i będzie można z niej korzystać zdecydowanie częściej.

  Produkcja wodoru ma odbywać się w odpowiednich instalacjach

  „Polska Strategia Wodorowa do roku 2030” zdefiniowała sześć głównych celów. M.in. jest to produkowanie wodoru w nowych instalacjach, dzięki czemu środowisko naturalne nie będzie narażone na szwank.

  Plany naszego kraju na tej płaszczyźnie są bardzo ambitne. Europejski Zielony Ład i Strategia Wodorowa Unii Europejskiej określiły konkretne wytyczne, do których Polska chce stosować się w praktyce. M.in. celem strategicznym naszego kraju jest zagwarantowanie odpowiednich warunków, aby można było swobodnie uruchomić instalacje do produkcji wodoru ze źródeł niskoemisyjnych, jak i zeroemisyjnych. Te plany mają być wcielone w życie jeszcze przed końcem 2030 roku.

  Nasz rząd chce wspierać przede wszystkim taki wodór, który będzie powstawał ze źródeł odnawialnych i przy wykorzystaniu technologii bezemisyjnych. Wsparcie mogą otrzymać również podmioty, które będą zajmować się na co dzień produkcją z paliw kopalnych. Będzie to jednak możliwe tylko wtedy, kiedy zostaną zastosowane technologie CCS lub CCU. O co tutaj dokładnie chodzi? Metoda CCS (to skrót od Carbon Capture and Storage) polega na odpowiednim wychwytywaniu i składowaniu dwutlenku węgla. Z kolei CCU (skrót od Carbon Capture and Utilization) to właściwe wychwytywanie i wykorzystanie tej szkodliwej substancji.

  Gdzie mają być budowane instalacje?

  Pożądanymi metodami produkowania wodoru są takie, które będą realizowane w ramach klastrów energii oraz relatywnie blisko źródeł i zarazem centrów popytu. W ten sposób będzie można szybko i sprawnie zaspokajać miejscowe zapotrzebowanie na energię oraz równoważyć produkcję energii elektrycznej i ciepła. Przez kilka najbliższych latach będą zatem podejmowane działania, by zapewnić optymalne warunki do zbudowania instalacji (do produkcji wodoru) np. przy elektrowniach bazujących na odnawialnych źródłach energii (OZE), blisko rafinerii, czy hut stali.

  Jeśli zaś chodzi o polskie warunki geograficzne i pogodowe, to produkcja odnawialnego wodoru będzie najbardziej opłacalna przy wykorzystaniu energii elektrycznej z morskich farm wiatrowych.

  Udostępnij

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *