Menu
 • Menu

  Trudny rok 2020 – wnioski z badania na zlecenie Epson

  Jeśli pandemia może przynieść jakieś pozytywne skutki, prawdopodobnie będą one dotyczyły poprawy stanu środowiska naturalnego.

  Jeśli świat po pandemii zmieni się na lepsze, nastąpi to w obszarze ochrony środowiska i uwagi skierowanej na dobrostan pracowników – to jeden z najważniejszych wniosków międzynarodowych badań, wykonanych przez agencję badawczą B2B International na zamówienie firmy Epson. Ich rezultaty omawiano podczas panelu on-line z udziałem polskich profesjonalistów i praktyków biznesu.

  Epson

  W lipcu 2020 r., chcąc poznać poglądy i oczekiwania związane z zachowaniem pracodawców i marek podczas epidemii Covid-19, Epson zlecił renomowanej agencji badania rynku B2B International zbadanie aktualnych wrażeń i przemyśleń na temat środowiska pracy i życia prywatnego. W przeprowadzonej ankiecie wzięło udział ponad 4335 aktywnych zawodowo na różnych szczeblach odpowiedzialności osób z 26 krajów, w tym z Polski.

  Badanie to pozwoliło poznać m.in. na ile istotna dla respondentów jest odpowiedzialność społeczno-środowiskowa firm, w tym ich pracodawców. Dodatkową badaną kwestią było też wybieranie przez respondentów danych produktów technologicznych z uwagi na spełnianie przez nie (i producentów) kryteriów zrównoważonego rozwoju. Z sondażu wynika, że w obliczu pandemii Covid-19 aż 75% respondentów oczekuje od swoich pracodawców większego zaangażowania w kwestie społeczne i związane z ochroną środowiska, uważając, że te fundamentalne sprawy nie zostały jak dotąd odpowiednio zaakcentowane w planach związanych z powrotem do pracy i odbudową gospodarki.

  W celu poznania polskiego kontekstu wniosków płynących z ekspertyzy, polski oddział Epson zorganizował panel dyskusyjny, w którym – poza przedstawicielem producenta Robertem Reszkowskim – wzięli udział klienci: Jakub Fajfrowski z September Events i Krzysztof Pieczenko, szef IT w sieci Cukierni Sowa, przedstawiciel partnera firmy Epson: Michał Drechny z firmy Komputronik oraz niezależna ekspertka Krystyna Jarek, CEO & Innovation Designer w Booster of Innovation. Debatę moderował Mariusz Laurisz – redaktor naczelny magazynu IT Reseller.

  Spostrzeżenia uzyskane podczas rozmowy w istotny sposób pozwoliły rozszerzyć i uaktualnić spojrzenie, także w kontekście różnic zaobserwowanych między Polską i Europą Środkową, a krajami EU5.

  Mimo pandemii ekologia wciąż ważna

  W badaniu Epson Eco Values wyraźnie daje się zauważyć jeden wiodący trend – wzrastające znaczenie kwestii społecznej i środowiskowej odpowiedzialności biznesu i to w odniesieniu do różnych obszarów i branż.

  Jak wynika z raportu podsumowującego, odpowiedzialność społeczna i ekologiczna biznesu została wskazana jako istotny czynnik – dla niemal jednej czwartej respondentów (24%) i jest jednym z trzech najważniejszych priorytetów biznesu w ogóle. Co ciekawe, pandemia wcale nie osłabiła pro-ekologicznego trendu. Wręcz przeciwnie – od firm oczekuje się dziś po prostu więcej – zarówno wobec środowiska, jak i wobec pracownika.

  Epson

  Home office… ale jaki?

  Raport podejmuje kwestię warunków codziennej pracy – aktualnie bardzo często zdalnej. Co wpływa na nasze decyzje co do jej środowiska? I jaką rolę odgrywa tu technologia jako taka?  Z sondażu wynika m.in., że 3 na 5 pracowników (58%) uważa, że sposób korzystania ze współdzielonych urządzeń (w tym drukarek) powinien się zmienić w wyniku pandemii Covid-19 – na bardziej bezpieczny pod względem ochrony zdrowia i uwzględniający inteligentne rozwiązania.

  Badani wskazują też, że głównymi kryteriami wyboru sprzętu są przede wszystkim trwałość, energooszczędność i ograniczenie ilości związanych z ich wytwarzaniem i późniejszą eksploatacją substancji i odpadów szkodliwych dla środowiska. O rozwiązaniach mogących odpowiadać na te potrzeby Klientów mówił przedstawiciel firmy Epson Polska, Robert Reszkowski: „Pracując zdalnie, pracownik ponosi dodatkowe koszty. Warto w takiej sytuacji inwestować w technologie i urządzenia, takie jak drukarki atramentowe Epson, które charakteryzują się niskim zużyciem energii, co przekłada się na niskie koszty eksploatacji, a także mniejszy wpływ na środowisko naturalne”.

  „Zielona świadomość” – geografia ma znaczenie

  Analiza ankiet wskazuje też, że Europa Zachodnia jest bardziej proekologiczna niż nasza część kontynentu. I tak, wpływ na środowisko naturalne i społeczeństwo ma najwyższe znaczenie w Niemczech i Włoszech, gdzie ponad 1/3 respondentów uznało ten czynnik za 1 z 3 najważniejszych w prowadzeniu działalności biznesowej. Podobne zaangażowanie widać też wyraźnie we Francji i Skandynawii.

  Co ważne, ¾ badanych w zleconym przez Epson raporcie zadeklarowało, że w przyszłości preferować będą produkty firm, które na pierwszym miejscu stawiają zdrowie i ekologię. Na ile technologie, które mogą – w uwzględnieniu zmian jakie przyniósł rok 2020 – poprawić działanie firm w tym właśnie obszarze są dostępne już dziś, a na ile jest to kwestia przystosowania ich do tych wyzwań powiedział Michał Drechny, Sales Manager Outsorcing Department z Komputronik Biznes: „ Wiele korporacji wprowadza programy proekologiczne związane z ich działalnością, co więcej wielu klientów oczekuje dostarczenia certyfikatów czy zaświadczeń potwierdzających to, że sprzedawane produkty czy świadczone usługi są zgodne z zasadami zrównoważonego wpływu na środowisko”.

  Epson

  Zadowolenie z życia… istotne dla biznesu i ekologii!

  W ankiecie pojawiły się też pytania dotyczące ogólnego komfortu i zadowolenia z życia pracowników. Respondentów zapytano o trzy najważniejsze priorytety dla przedsiębiorstw – zdrowie i dobrostan wskazało tu średnio 47% wszystkich respondentów. Z czego 63% w Szwecji, 58% w Danii, 50% w Niemczech, 60% w Wielkiej Brytanii, 41% w Estonii, 35% w Czechach… i najmniej, bo 29% w Polsce. Co gorsza, tylko 17% respondentów z Polski uważa, że firmy będą bardziej wspierały rozwój pracowników.

  O tym, jak widzi odpowiedzialne prowadzenie biznesu oraz o przyczynach tak dużych rozbieżności, mówił zaproszony do dyskusji przez Epson Krzysztof Pieczenko, szef działu IT w Cukierniach Sowa : „Kluczowe jest nie tylko ekologiczne prowadzenie biznesu, ale także przemyślana edukacja, która w dłuższej perspektywie powinna zaprocentować zachowaniami wpływającymi pozytywnie na komfort życia i pracy nas wszystkich. Choć miną lata, zanim przyniesie to widoczne efekty, jednak dobrze, że ta zmiana już się zaczęła”.

  Zarówno z samego badania, jak i jego analizy przez panelistów wynika, że pandemia nie tylko nie wyparła tematyki ekologicznej ze świadomości ludzi w Europie, ale zdaje się, że pogłębia zainteresowanie tym obszarem. To będzie miało, a być może już ma, wpływ na biznes, wyposażenie biur, sposób pracy, wybór urządzeń.

  Całość wyników raportu z omówieniem zostanie opublikowana na stronie: www.epson.pl/eco-values

  Zapis debaty dostępny jest pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=m6V5uJMVWbM

  Udostępnij

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *