Menu
 • Menu

  Czy fotowoltaika może być nieekologiczna?

  Energia słoneczna wydaje się być całkowicie czystą i przyjazną dla środowiska. Do jej przemiany w energię elektryczną konieczne są jednak ogniwa fotowoltaiczne. O ile sama ich eksploatacja nie ma negatywnego wpływu na otoczenie, o tyle inaczej wygląda kwestia ich produkcji oraz utylizacji. Czy zatem fotowoltaika może być nieekologiczna?

  fotowoltaika

  Szkodliwość produkcji ogniw fotowoltaicznych

  Jak już zostało powiedziane na wstępie, szkodliwość ogniw fotowoltaicznych ogranicza się do ich wytwarzania i późniejszej utylizacji. Jeżeli chodzi o pierwszy z tych procesów, wykorzystywane są w nim substancje cechujące się właściwościami toksycznymi, a nawet wybuchowymi. W związku z tym pracownicy uczestniczący w produkcji są narażeni na wdychanie pyłu krzemowego, a ponadto fabryka może być zagrożona wybuchem, jeżeli nie są przestrzegane wymagane procedury.

  Co więcej, produkcja ogniw fotowoltaicznych wiąże się z emisją związków fluorowych (heksofluoroetanu, sześciofluorku siarki i trójflorku azotu). Tego rodzaju substancje przyczyniają się do powstawania efektu cieplarnianego i są bardziej szkodliwe niż dwutlenek węgla.

  Jeśli zaś chodzi o ogniwa cienkowarstwowe, przy ich produkcji stosuje się więcej szkodliwych substancji niż w przypadku ogniw krzemowych. Rodzi to konieczność ich właściwego zabezpieczenia oraz utylizacji, w przeciwnym razie mogą być one bowiem szkodliwe dla zdrowia człowieka. Co więcej, konieczność ta została usankcjonowana w sposób prawny, przez co wszelkie naruszenia w tym zakresie wiążą się z odpowiedzialnością.

  Kolejną kwestią jest wykorzystywanie wody w procesie produkcyjnym paneli fotowoltaicznych. Ilości te są wręcz trudne do wyobrażenia – to setki, a nawet tysiące litrów wody na minutę. Z tego względu wielu producentów ogniw decyduje się na budowę oczyszczalni ścieków, która pozwala na ponowne wykorzystywanie wody.

  Odpady i ich wpływ na środowisko

  Eksploatacja ogniw fotowoltaicznych nie powoduje powstawania szkodliwych substancji, aczkolwiek prędzej czy później pojawią się odpady, które wymagają zutylizowania. Przewidywana żywotność paneli to 25 lat. Następnie ich producenci będą mieli obowiązek odbioru zużytych ogniw w celu utylizacji bądź recyklingu. Gdyby bowiem trafiły one na wysypiska odpadów, miałyby negatywny wpływ na środowisko, a przecież nie o to chodzi w stosowaniu odnawialnych źródeł energii.

  Utylizacji paneli fotowoltaicznych polega na ich zniszczeniu oraz sprawieniu, że zawarte w nich szkodliwe substancje przestaną być groźne dla otoczenia. Jedną z metod jest spalanie, aczkolwiek wiąże się ono z niebezpieczeństwem przedostania się do atmosfery i wód gruntowych szkodliwych substancji. Jeżeli zaś chodzi o recykling, pozwala on na odzyskanie niektórych składników ogniw, które następnie mogą zostać ponownie wykorzystane do ich produkcji.

  Inne korzyści płynące z instalacji fotowoltaicznej

  Z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych wiążą się również inne korzyści ekologiczne. Otóż tego rodzaju ogniwa nie generują żadnego hałasu, co pozytywnie wpływa na zdrowie ludzi i zwierząt. Ponadto wykorzystanie czystej energii przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Ważną kwestią jest także możliwość połączenia instalacji fotowoltaicznej z pompą ciepła. Dzięki takiemu rozwiązaniu można zaoszczędzić na ogrzewaniu domu, a co za tym idzie, wyemitować do atmosfery mniej szkodliwych substancji.

  Paweł Stasiuk

  Udostępnij

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *