Menu
 • Menu

  Badanie sprawozdania finansowego – kiedy to konieczne?

  Grupa podmiotów zobowiązana do badania sprawozdania finansowego została dokładnie określona w ustawie o rachunkowości. Jednak z usług audytorskich korzystają nie tylko firmy, które mają taki obowiązek.

  Badanie sprawozdania finansowego

  Badanie sprawozdania finansowego – kto ma obowiązek?

  Usługi audytorskie skierowane są do szerokiego grona przedsiębiorstw. Mowa o tych podmiotach gospodarczych, które mają obowiązek badania sprawozdania finansowego. Obowiązek ten wynika z ustawy o rachunkowości. W tym samym akcie prawnym ustawodawca sprecyzował grupę podmiotów, których roczne sprawozdania finansowe podlegają badaniu. Są to m.in.:

  • banki krajowe, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji,
  • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,
  • krajowe instytucje płatnicze,
  • spółki akcyjne – chyba że na dzień bilansowy pozostają w organizacji,
  • organizacje, które spełniły w poprzednim roku dwa z trzech warunków: ich średnioroczne zatrudnienie wyniosło co najmniej 50 osób w przeliczeniupełne etaty, przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość co najmniej 5 000 000 euro w złotówkach, oraz suma aktywów stanowiła równowartość co najmniej 2 500 000 euro.

  Na badanie sprawozdania finansowego mogą zdecydować się także podmioty, które nie mają takiego obowiązku, ale dostrzegają korzyści płynące z tej czynności. Audyt może odpowiednio wcześnie ujawnić błędy, które jednostka może skorygować. Poddanie sprawozdania badania pozwala również na podniesienie wiarygodności danych finansowych.


  Więcej informacji na temat usług audytorskich można znaleźć pod adresem https://www.roedl.pl/pl/uslugi/audyt/


  Na czym polega badanie sprawozdań finansowych?

  Badanie sprawozdania finansowego to proces składający się z kilku etapów. W pierwszej kolejności firma audytorska, która podjęła się zlecenia, wyznacza zespół badający. Następnie konieczne jest zdobycie informacji o firmie i zaplanowanie badania. Dopiero po wejściu w posiadanie niezbędnych informacji możliwe jest przystąpienie do badania sprawozdania finansowego. Przedstawiciele firmy audytorskiej najczęściej uczestniczą również w obserwacji inwentaryzacji zapasów.

  Z punktu widzenia organizacji poddającej sprawozdanie finansowe bedaniu istotną cechą audytu jest możliwość zapoznania się z ujawnionymi nieprawidłowościami oraz możliwość poprawienia błędów i uwzględnienia ich w ostatecznej wersji sprawozdania finansowego.. To bezcenna wiedza, która może być również podstawą do wprowadzenia zmian, w tym m.in. reorganizacji pracy.

  Finalnym efektem pracy biegłego przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego jest sprawozdanie z badania. To właśnie w tym dokumencie prezentowana jest opinia o ostatecznej wersji sprawozdania finansowego.

  Jakie korzyści płyną z badania sprawozdania finansowego?

  Katalog firm mających obowiązek badania sprawozdania finansowego jest zamknięty. Jednak na rynku działają organizacje, które ze względu na obszar swojej działalności lub potrzebę wiedzy, decydują się na zlecenie badania sprawozdania finansowego. Badania wymagają również często banki finansujące lub udziałowcy. Jakie korzyści płyną z nawiązania współpracy z firmą oferującą usługi audytorskie?

  Podmiot gospodarczy, który decyduje się na badanie sprawozdania finansowego, może potwierdzić swoją wiarygodność. To może być kluczowe dla budowania relacji z kontrahentami czy klientami. W tym przypadku transparentność zwiększa także szanse organizacji na pozyskanie kredytu bankowego czy nowych inwestorów.

  Dla kadry zarządzającej korzyścią może być również wiedza, którą pozyskają od wybranej firmy audytorskiej. Mowa tu m.in. o informacjach dotyczących wykrytych oszustw, nadużyć czy zidentyfikowanych zagrożeń. Taka wiedza pozwala wdrożyć optymalne rozwiązania, dzięki którym można zapobiec zarówno utracie środków, jak i stratom wizerunkowym.

  Joanna Biguszewska – biegły rewident, Audit Knowledge & Quality Officer, Associate Partner w gliwickim oddziale Rödl & Partner


  Kasy all in one – idealne rozwiązanie dla przedsiębiorców?

  Udostępnij

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *