Menu
 • Menu

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa – kiedy należy go przeprowadzić?

  Istnieje szereg przepisów, w których uregulowano kwestie dotyczące gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa, a także wykorzystywania przez nie budynków i instalacji. Nie wszystkie z tych regulacji są znane przez przedsiębiorców, przez co mogą narazić się oni na wysokie kary. Najlepszym tego przykładem jest obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Niedopełnienie go może kosztować nawet 5% przychodu osiągnięte w poprzednim roku.

  audyt energetyczny

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa – informacje podstawowe

  Na mocy ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku (nowelizacja 20.04.2021) część przedsiębiorców została zobligowana do przeprowadzenia audytu energetycznego co 4 lata. Obowiązek ten dotyczy przedsiębiorstw, które w jednym z 2 ostatnich lat obrotowych zatrudniały średnio ponad 250 pracowników, a przy tym przekroczyły 50 milionów euro rocznego dochodu netto. Wykonanie audytu można zlecić firmom zewnętrznym, które świadczą profesjonalne usługi w tym zakresie. Na polskim rynku działa wiele tego rodzaju podmiotów, więc wybór jest bardzo szeroki.

  W art. 37 ust. 2 ustawy o efektywności energetycznej wskazano, iż audyt energetyczny przedsiębiorstwa:

  1. należy przeprowadzać na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz, w przypadku energii elektrycznej, zapotrzebowania na moc;
  2. zawiera szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie, odpowiadających łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez to przedsiębiorstwo;
  3. powinien opierać się, o ile to możliwe, na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych, a nie na okresie zwrotu nakładów, tak aby uwzględnić oszczędności energii w dłuższym okresie, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta.

  Jak w praktyce wygląda audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

  Firmy, które świadczą usługi związane z wykonywaniem audytów energetycznych, zawsze starają się możliwie najmniej ingerować w pracę swoich zleceniodawców. W praktyce procedura wygląda zwykle w sposób następujący:

  • określenie potrzeb przedsiębiorcy, u którego przeprowadzony ma być audyt;
  • pozyskanie danych z procesów mających miejsce w firmie do analizy;
  • wizja lokalna;
  • zaproponowanie modernizacji oraz przedstawienie ich ewentualnych kosztów;
  • przygotowanie raportu oraz omówienie jego wyników z przedsiębiorcą;
  • sporządzenie zawiadomienia do Urzędu Regulacji Energetyki;
  • pozyskanie Białego Certyfikatu.

  Tymoteusz Pruchnik, Prezes Zarządu w Gas-Trading S.A.

  – Wybierając współpracę z Gas-Trading S.A. przedsiębiorca uzyskuje kompletną dokumentację oraz opiekę naszych specjalistów w całym procesie złożenia wyników audytu w Urzędzie Regulacji Energetyki. Dzięki temu przedsiębiorcy nie muszą się martwić o prawidłowe rozliczenie z urzędem. Na podstawie przeprowadzonego audytu firmy, które uwzględniają zaproponowane rozwiązania, zyskują przede wszystkim oszczędności.  – mówi Tymoteusz Pruchnik, Prezes Zarządu w Gas-Trading S.A.

  Jakie są korzyści z wykonania audytu energetycznego przedsiębiorstwa? 

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa umożliwia zapoznanie się ze szczegółami gospodarki energią w danej firmie na różnych polach jej działalności. Badane są więc technologie oraz urządzenia mające wpływ na zużycie energii, co umożliwia zapoznanie się z ewentualnymi jej stratami.

  Wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa może przynieść duże korzyści. Wśród nich wymienić należy:

  • wskazanie sposobów na zaoszczędzenie energii, a tym samym pieniędzy;
  • zaplanowanie inwestycji dotyczących modernizacji energetycznej budynków;
  • zmiana postrzegania danej firmy na bardziej przyjazną dla środowiska;
  • uniknięcie dotkliwych kar finansowych za niedopełnienie ustawowego obowiązku.

  Ponadto identyfikacja potencjalnych modernizacji otwiera organizacji drogę do programów wsparcia, takich jak białe certyfikaty, unijne programy dofinansowujące z Unii Europejskiej lub środków krajowych – wyjaśnia Krzysztof Jaszczyszyn, główny specjalista ds. efektywności energetycznej w Gas-Trading SA.

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa należy przeprowadzać co 4 lata. Warto go potraktować nie jako kłopotliwy obowiązek, ale szansę na modernizację firmy oraz oszczędności. Dokonanie inwestycji w postaci na przykład montażu paneli fotowoltaicznych czy też ocieplenia budynków pozwoli zaoszczędzić pieniądze, które następnie można przeznaczyć na dalszy rozwój przedsiębiorstwa.

  Robert Adamski

  Udostępnij

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *