Menu
 • Menu

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa – kiedy należy go przeprowadzić?

  Istnieje szereg przepisów, w których uregulowano kwestie dotyczące gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa, a także wykorzystywania przez nie budynków i instalacji. Nie wszystkie z tych regulacji są znane przez przedsiębiorców, przez co mogą narazić się oni na wysokie kary. Najlepszym tego przykładem jest obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Niedopełnienie go może kosztować nawet 5% przychodu osiągnięte w poprzednim roku.

  audyt energetyczny

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa – informacje podstawowe

  Na mocy ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku (nowelizacja 20.04.2021) część przedsiębiorców została zobligowana do przeprowadzenia audytu energetycznego co 4 lata. Obowiązek ten dotyczy przedsiębiorstw, które w jednym z 2 ostatnich lat obrotowych zatrudniały średnio ponad 250 pracowników, a przy tym przekroczyły 50 milionów euro rocznego dochodu netto. Wykonanie audytu można zlecić firmom zewnętrznym, które świadczą profesjonalne usługi w tym zakresie. Na polskim rynku działa wiele tego rodzaju podmiotów, więc wybór jest bardzo szeroki.

  W art. 37 ust. 2 ustawy o efektywności energetycznej wskazano, iż audyt energetyczny przedsiębiorstwa:

  1. należy przeprowadzać na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz, w przypadku energii elektrycznej, zapotrzebowania na moc;
  2. zawiera szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie, odpowiadających łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez to przedsiębiorstwo;
  3. powinien opierać się, o ile to możliwe, na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych, a nie na okresie zwrotu nakładów, tak aby uwzględnić oszczędności energii w dłuższym okresie, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta.

  Jak w praktyce wygląda audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

  Firmy, które świadczą usługi związane z wykonywaniem audytów energetycznych, zawsze starają się możliwie najmniej ingerować w pracę swoich zleceniodawców. W praktyce procedura wygląda zwykle w sposób następujący:

  • określenie potrzeb przedsiębiorcy, u którego przeprowadzony ma być audyt;
  • pozyskanie danych z procesów mających miejsce w firmie do analizy;
  • wizja lokalna;
  • zaproponowanie modernizacji oraz przedstawienie ich ewentualnych kosztów;
  • przygotowanie raportu oraz omówienie jego wyników z przedsiębiorcą;
  • sporządzenie zawiadomienia do Urzędu Regulacji Energetyki;
  • pozyskanie Białego Certyfikatu.

  Tymoteusz Pruchnik, Prezes Zarządu w Gas-Trading S.A.

  – Wybierając współpracę z Gas-Trading S.A. przedsiębiorca uzyskuje kompletną dokumentację oraz opiekę naszych specjalistów w całym procesie złożenia wyników audytu w Urzędzie Regulacji Energetyki. Dzięki temu przedsiębiorcy nie muszą się martwić o prawidłowe rozliczenie z urzędem. Na podstawie przeprowadzonego audytu firmy, które uwzględniają zaproponowane rozwiązania, zyskują przede wszystkim oszczędności.  – mówi Tymoteusz Pruchnik, Prezes Zarządu w Gas-Trading S.A.

  Jakie są korzyści z wykonania audytu energetycznego przedsiębiorstwa? 

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa umożliwia zapoznanie się ze szczegółami gospodarki energią w danej firmie na różnych polach jej działalności. Badane są więc technologie oraz urządzenia mające wpływ na zużycie energii, co umożliwia zapoznanie się z ewentualnymi jej stratami.

  Wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa może przynieść duże korzyści. Wśród nich wymienić należy:

  • wskazanie sposobów na zaoszczędzenie energii, a tym samym pieniędzy;
  • zaplanowanie inwestycji dotyczących modernizacji energetycznej budynków;
  • zmiana postrzegania danej firmy na bardziej przyjazną dla środowiska;
  • uniknięcie dotkliwych kar finansowych za niedopełnienie ustawowego obowiązku.

  Ponadto identyfikacja potencjalnych modernizacji otwiera organizacji drogę do programów wsparcia, takich jak białe certyfikaty, unijne programy dofinansowujące z Unii Europejskiej lub środków krajowych – wyjaśnia Krzysztof Jaszczyszyn, główny specjalista ds. efektywności energetycznej w Gas-Trading SA.

  Audyt energetyczny przedsiębiorstwa należy przeprowadzać co 4 lata. Warto go potraktować nie jako kłopotliwy obowiązek, ale szansę na modernizację firmy oraz oszczędności. Dokonanie inwestycji w postaci na przykład montażu paneli fotowoltaicznych czy też ocieplenia budynków pozwoli zaoszczędzić pieniądze, które następnie można przeznaczyć na dalszy rozwój przedsiębiorstwa.

  Robert Adamski

  Udostępnij

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *